February 25, 2024

Jak wybrać między jednostkami jedno- i dwustopniowymi?
Jednostopniowe kompresory dentystyczne są bardziej przystępne cenowo, ale nie zapewniają takiego samego poziomu ciśnienia jak dwustopniowe kompresory dentystyczne. Dlatego są często używane w gabinetach stomatologicznych o małej objętości.

Dwustopniowe kompresor dentystyczny są droższe, ale mogą zapewnić wyższy poziom ciśnienia. Mogą również oferować krótsze czasy regeneracji i mają mniejsze ryzyko kawitacji (zjawiska, w którym w płynie tworzą się pęcherzyki powietrza).

Co oznacza ustawienie ciśnienia na sprężarce?
Ustawienie ciśnienia na sprężarce jest miarą ilości powietrza w zbiorniku.

Istnieją dwa rodzaje ustawień ciśnienia: Gauge i Absolute. Ustawienie ciśnienia manometrycznego mierzy ilość powietrza w zbiorniku w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, podczas gdy ustawienie ciśnienia bezwzględnego mierzy ilość powietrza w zbiorniku w stosunku do próżni.

Ile hałasu można oczekiwać od kompresora dentystycznego?
Hałas to nieunikniony efekt uboczny każdej sprężarki. Poziom hałasu zależy od typu sprężarki, jej mocy i wielkości.
Kompresor stomatologiczny może generować znaczny hałas, co dla niektórych osób może być niekorzystne. zobacz tańszy sprzęt stomatologiczny na dentalzz.pl.